ابر روان کننده نرمال PLCT 1100
شرح
1100 PLCT پخش شدن ذرات سيمان را به نحو چشم گيري بهبود مي بخشد. در ابتداي اختلاط به دليل وجود بارهاي الکترواستاتيک، ذرات پخش مي شوند و در ادامه به وسيله زنجيره هاي جانبي يک مانع فضايي ايجاد گشته که شکسته شدن و پخش شدن ذرات سيمان را تثبيت مي نمايد. اين مکانيزم مقدار آب مورد نياز جهت تهيه بتن روان را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد.
PLCT 1100 ترکيبي از خواص کاهش آب و حفظ کارايي را ايجاد مي نمايد. با مصرف اين محصول، امکان توليد بتن هاي با عملکرد بالا و کارايي بالا فراهم مي گردد.
کاربرد
بتن هاي پيش ساخته
بتن هاي پمپي
بتن هاي با عملکرد بالا
بتن هاي خود متراکم
راهنماي استفاده
دز مصرف اين محصول 3/0 تا 2 کيلوگرم براي 100 کيلوگرم سيمان مي باشد. اين محصول کاملا با آب مخلوط مي گردد و بايد به آب اختلاط اضافه گردد. مقدار بهينه دز مصرف PLCT 1100 فقط پس از انجام آزمايش، با در نظر داشتن شرايط محلي مؤثر بر کارايي مخلوط و خصوصيات مکانيکي مورد نياز بتن قابل تعيين است.
مشخصات
نوع: مايع قهوه اي رنگ
درجه قليايي: 2 ± 4
دانسيته: 05/0 ± 61/1
Description
PLCT 1100 admixture is high effciency polycarboxylate based superplasticizers.PLCT 1100 has been formulated to impart extreme workability without segregation to concrete, and to achieve high early compressive strength. PLCT 1100 admixtures are optimized for the production of Self.consolidating concrete (SCCJ in ready- mix application.
Product Advantage
Imparts execellent stability to high flow concrete.
Improved air entrainment control.
Excellent surface finish.
USES
PLCT 1100 admixture is recommended for use in ready mix production of conventional and SCC.PLCT has an enhanced air management system which is recommended for materials or geographic areas that require more flexible air management capabilities.
Spesification
Nature: Brown Liquid
PH: 4 ± 2
Density:1.16 ± 0.05
اخبار
مشاوره
تماس با مشاوران فروش:

مهندس اقلامي:09126663260

مشاوره اينترنتي: www.shimibetonasia@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت