روان کننده پایه ملامین فرمالدهید PLF1000

افزودنی PLF1000 بدون کلراید بر پایه ملامین فرمالدئیدو برای تولید بتن های توانمند می باشد. این محصول به دو صورت مایع و پودر عرضه می شود و پودر آن بایستی قبل از مصرف در آب حل شود.
بتن توانمند به طور کامل روان بوده ولی چسبندگی اجزای آن حتی در اسلامپ 200 میلی متر نیز حفظ می گردد. این نوع بتن خود متراکم است و در عین حال فاقد هرگونه جدا شدگی می باشد.
مصارف اولیه:
• تولید بتن های توانمند
• کسب مقاومت های اولیه زیاد
• بتن پیش ساخته
• بتن با سیمان سفید
کاربردها:
برای تولید بتن های روان و خود تراکم و در عین حال با مقاومت زیاد، زمانیکه صرفه جویی قابل توجهی در وقت مورد نظر باشد مانند کارخانه بتن پیش ساخته و عمل آوری بتن با بخار، برای تولید بتن با مقاومت های کوتاه مدت (12 تا 16 ساعت) و در دراز مدت زیاد.
ویژگی ها:
رنگ: مایع شفاف تا کمی کدر
وزن مخصوص: 1/1 گرم در سانت متر مکعب در 25 درجه سانتیگراد
هوای وارد شده: فاقد هوا
مقدار کلر: فاقد کلر
مقدار نیترات: فاقد نیترات
درجه انجماد: صفر درجه، در صورت بروز یخ زدگی آن را حرارت داده و به هم بزنید.

PLF1000 non-chloride based additive melamine formaldehyde and is capable to produce concrete. This product comes in both liquid and powder, and the powder should be dissolved in water before use.
Concrete completely mental ability, but attachment components can be maintained even in the slump of 200 mm. This type of self-compacting concrete, and at the same time is no detachment.
اخبار
مشاوره
تماس با مشاوران فروش:

مهندس اقلامي:09126663260

مشاوره اينترنتي: www.shimibetonasia@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت