فوق روان کننده PLN 1000
شرح
PLN 1000 افزودني است که به دليل فرمولاسيون خاص خود منجر به پراکندگي ذرات بتن مي شود. اين محصول دز مصرف سيمان را براي مقاومت فشاري مورد نظر، بهينه مي سازد.
استفاده از اين محصول به منظور ايجاد شکل پذيري ثابت و پس از کاهش مقدار آب اختلاط موجب تراکم بيشتر بتن، کاهش اثر مويينگي و افزايش مقدار بتن پس از 24 ساعت، بسته به دز مصرف مي گردد.
اين محصول همچنين داراي خاصيت دفع آب مي باشد. در نتيجه منجر به کاهش نفوذ پذيري بتن مي گردد.
کاربرد
انواع سيمان
قطعات پيش ساخته سنگين
بتن پيش تنيده و بتن قابل پمپ
بتن آماده با کارايي پايدار
بتن مسلح به طور کلي
راهنماي استفاده
دز مصرف اين محصول 3/0 تا2/1 کيلوگرم براي 100 کيلوگرم سيمان مي باشد. اين محصول کاملا با آب مخلوط مي گردد و بايد به آب اختلاط اضافه گردد. مقدار بهينه دز مصرف PLN 1000 فقط پس از انجام آزمايش، با در نظر داشتن شرايط محلي مؤثر بر کارايي مخلوط و خصوصيات مکانيکي مورد نياز بتن قابل تعيين است.
مشخصات
نوع: مايع قهوه اي رنگ
درجه قليايي: 2 ± 7
دانسيته: 0/05 ± 1/08
Description
PLN 1000 admix is aqueous solution of complex organic compounds more complete hydration of porthlnd cement.
PLN 1000 admixture is manufactured under rigid control which provides uniform, performance. PLN 1000 supplied as a dark brown, low viscosity liquid ready-to-use as reseived.
Product Advantage
Consistent water reduction and set times.
Improves performance concretec ontaning.
Supprementry cementitious materials.
Produce concrete that is more workable, easy to place and finish.
High compressive and flexural strength.
USES
PLN1000 produces a concrete whith lower water content ,greate plasticity and higher strength which is less permeable and more durable.lt is used in ready-mix plants,job site plants and concrete pavers for normal weight and light weight concrete in block ,precast and prestressed concrete plants.
Spesification
Nature: Brown Liquid
PH: 7 ± 2
Density: 1.08 ± 0.05
اخبار
مشاوره
تماس با مشاوران فروش:

مهندس اقلامي:09126663260

مشاوره اينترنتي: www.shimibetonasia@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت