هوازا SAR 100
شرح
محصول SAR 100 در بتن و ملات ميليون ها حباب ميکروسکوپيک توليد و با عمليات ميکسينگ پخش مي کنند و آب اندازي، افت حالت پلاستيک و جدا شدگي دانه ها را تا حد قابل ملاحظه اي کاهش مي دهد، ساختار حباب به وجود آمده توسط اين محصول از به وجود آمدن منفذهاي مويرگي در بتن جلوگيري مي کند که منجر به افزايش دوام بتن در سيکل هاي ذوب و انجماد مي گردد.
کاربرد
افزايش مقاومت بتن در برابر سيکل هاي ذوب و انجماد
امکان کاهش آب مصرفي بدون کاهش کارايي بتن
جلوگيري از آب انداختگي و جدا شدگي مخلوط بتن
کاهش نفوذ پذيري بتن
راهنماي استفاده
ميزان مصرف اين گروه از محصولات 02/0 تا 1/0 کيلوگرم براي 100 کيلوگرم سيمان است. به منظور تعيين دز عملکرد بهينه انجام ارزيابي هاي عملي، با توجه به شرايط محلي مؤثر بر کارايي مخلوط و مقاومت مکانيکي مورد نياز ضروري مي باشد. اين محصول کاملا در آب حلال بوده و مي بايستي به آب بتن اضافه گردد.
مشخصات
نوع: مايع بي رنگ
درجه قليايي: 2 ± 7
دانسيته: 20/0 ± 20/1
Description
SAR 100 is an aqueous compelex mixture of organic acid salts.it is specially formulated concrete air-entraining admixture that provides freeze-thaw resistance,and enhances the finishability charctristics of concrete.SAR 100 is manufactured under stringent controls, assuring quality and uniform ,predicatable performance.

Product Advantage
Uniform, predictable air entrainment .
Economical to use in concretes which are typically difficult to air entrain.
Superior air stability minimizes air loss during placement.

USES
SAR100 is recommeded for use in ready-mix precast, prestress and other concrete product plants where the intentional entrainment of a specified level of air is required.AC! 201 Guide to Durable concrete recommends all concrete which is exposed to any level of freezing and thawing or is subjected to the application of de-icing salts during the winter months should be air entrained.
Spesification
Nature: Colorless Liquid
PH: 7 ± 2
Density:1.02 ±0.02
اخبار
مشاوره
تماس با مشاوران فروش:

مهندس اقلامي:09126663260

مشاوره اينترنتي: www.shimibetonasia@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت