قوام دهنده VRS
این ماده جهت افزایش ویسکوزیته بتن استفاده می شود و به دو منظور به کار می رود: 1- مانع از جدا شدگی و آب انداختگی بتن می شود که در روانی های بالا می تواند اتفاق بیافتد Viscosity modifying agent 2- بتن ریزی زیر آب Anti wash out

دز مصرف:
این محصول به شکل مایع غلیظ بی رنگ بوده که دانسیته نزدیک آب دارد. به هر نسبتی با آب ترکیب می شود و در حدود 1% سیمان استفاده می شود.1. It is used to increase the viscosity of concrete is used for two purposes : 1. to prevent water separation and concrete bleeding that can occur in high mental Viscosity modifying agent 2- Underwater Concreting Anti wash out


1. Dosage :
This product is a colorless liquid that has a density close to water . In any ratio with water and about 1% of the cement used .
اخبار
مشاوره
تماس با مشاوران فروش:

مهندس اقلامي:09126663260

مشاوره اينترنتي: www.shimibetonasia@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت